Tag Archives: #Humanity

नर्मदा परिक्रमा, एक अंतर्यात्रा – भारती ठाकूर

नर्मदा परिक्रमेवरील जगन्नाथ कुंटे यांचे ‘नर्मदेSS हर हर’ हे पुस्तक काही काळापूर्वी वाचले होते. तसेच या विषयावरील इतर लेख वाचले होते. ते सर्व लेख या परिक्रमेचे अध्यात्मिक महत्व सांगणारे होते. परंतु भारती ठाकूर यांचे हे पुस्तक जरी नर्मदे परिक्रमेवरील असले … Continue reading

Posted in Marathi | Tagged , , , , , , | 1 Comment

मी कोण?

“आई आपली जात काय आहे ग? आम्हाला शाळेत विचारले आहे.” “प्रचिती! पण पूर्ण नाव काय?” “तलाठी म्हणजे तु ……. का? “

Posted in My Musings | Tagged , , , , , | Leave a comment