Tag Archives: #MyFirstReligion

मी कोण?

“आई आपली जात काय आहे ग? आम्हाला शाळेत विचारले आहे.” “प्रचिती! पण पूर्ण नाव काय?” “तलाठी म्हणजे तु ……. का? “

Posted in My Musings | Tagged , , , , , | Leave a comment