Tag Archives: #MovieReview

अनंत माझी ध्येयासक्ती – सुमेधा महाजन

एका सामान्य स्त्रीची असामान्य अंतर धावण्याची कहाणी Continue reading

Posted in 'Book'ed, Marathi | Tagged , , , , , , , , , , | 2 Comments

फास्टर फेणे सोनेरी पडद्यावर !

फास्टर फेणे वर सिनेमा येणार हे वाचूनच तो बघायची इच्छा होती. माझ्या लहानपणाचा सुपरहिरो होता  तो. म्हणजे अजूनही आहे. 

Posted in My Musings | Tagged , , , , , , | Leave a comment