Tag Archives: MeaningofWord

अर्थ-छटा – ‘मारणे’

मराठी भाषा किती अनोखी आहे याची अनेक उदाहरणे आहेत. यापैकी एक आज आपण बघु! 

Posted in My Musings | Tagged , , | Leave a comment